O NAMA
OBLASTI RADA
PROJEKTI
ZAPOSLENI
KONTAKT
LINKOVI
POSLOVI
USLUGE
VIJESTI
   Početak | Kontakt | Mapa 
ENG            BIH


     Početak  / VIJESTI
< | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16 | >
Strateško planiranje razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu 01.02. 2008.
Izrada Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu, za period 2009.-2013. godine, dodijeljena je konzorciju koji čine Ekonomski fakultet Tuzla, Agenore d.o.o. iz Brčko distrikta BiH i Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda. Ovaj projekt finansira Vlada Tuzlanskog kantona kroz Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ovog kantona. Nakon pripremnih aktivnosti, krajem f >>>
Strategija zaštite životnog okoliša u Brčko distriktu 11.11.2007.
AGENORE i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle, pokrenuli su aktivnosti na izradi desetogodišnje Strategije zaštite životne sredine Brčko Distrikta za period 2008.-2018. godine. Izradu Strategije finansira Vlada Brčko Distrikta.

Cilj je da se definišu strateški pravci zaštite okoliša u oblasti prirode, kvaliteta zraka i tretmana otpada te da se predloži plan prioritetnih akcija za un >>>
Planiranje razvoja poljoprivrede u Brčko distriktu 05.11.2007.
Vlada Brčko Distrikta je pokrenula proces izrade “Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu BiH za period 2008.-2013.” Za izradu strategije, kroz tendersku proceduru, angažovana je konsultantska firma AGENORE. Stručni tim formiran od strane implementatora čini preko 10 stručnjaka iz oblasti agroekonomije, ratarstva, voćarstva, stočarstva i ekonomije, koji će z >>>
OECD projekt „Indeks politike malih i srednjih preduzeća“ Novembar 2006
Kompanija Eurecna S.p.A., naša partnerska kompanija, angažovana je od strane OECD-a i EK-e da izvrši nezavisnu reviziju izvještaja zemalja Zapadnog Balkana o indeksu politike za mala i srednja preduzeća. Za reviziju izvještaja Vlade BiH o ostvarenom progresu, koji je prezentiran od strane Vlada u BiH (na sastanku održanom 25.10.2006. godine u Sarajevu), Eurecna je angažovala Agenore konsultanta. >>>
Učiliste Algebra pokrenulo IT edukaciju u BiH Oktobar 2006
Agenore je uspostavio saradnju sa Učilištem Algebra, koje je vodeći, najsavremeniji centar za informaticku edukaciju u Hrvatskoj i nudi školovanje za međunarodno priznate certificate. Za pokretanje poslovanja Algebre u BiH, Agenore je pružio kompletan set konsultantskih usluga, od istraživanja lokalnog tržišta i pronalaska partnerske firme koja će biti nosilac poslovanja do registracije i pronalas >>>

     KRATKE VIJESTI

31.8.2009.
Agenore je partner na EU projektu za reformu javne uprave u BiH
Ugovor za “Izgradnju kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH”, koji finansira Evropska unija, dodijeljen je konzorciju koji vodi Eurecna, a čiji su članovi: „SIPU international” (Švedska), „Agenore” d.o.o. (Bosna i Hercegovina) i „Crescendo UK” (Ujedinjeno kraljevstvo).
Ovaj >>>

05.01.2009.
Završen nacrt Akcionog plana razvoja poljoprivrede u Brčko distriktu
Nakon realizovanog procesa konsultacija sa lokalnim akterima sektora poljoprivrede, kroz održane radionice i direktne intervjue, izrađen je nacrt dokumenta Akcionog plana za razvoj sektora poljoprivrede u Brčko distriktu BiH. Ovaj dokument predstavlja operativni plan za implementaciju izrađene Strat >>>
Oktobar 2008.
Izrada Akcionog plana za razvoj poljoprivrede u Brčko distriktu BiH
Nakon izrade nacrta Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu BiH za period 2008.-2013. godine, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Brčko distrikta je pokrenulo aktivnosti na izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije. Putem ten >>>
10.07.2008.
Izrađena Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Agenore d.o.o. je, kao član konzorcija sa Ekonomskim fakultetom u Tuzli i Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, učestvovao u izradi Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009.-2013. godine. Projekt je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopriv >>>
Maj 2008.
Prezentacija analize stanja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Konzorciju koji čine Agenore doo Brčko, Ekonomski fakultet Tuzla i Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona dodijelilo posao izrade Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za razdoblje 2009.-2013. godine. Nak >>>
    
  Copyright © 2005 - 2012 AGENORE d.o.o. - Last update: 9.4.2012.