O NAMA
OBLASTI RADA
PROJEKTI
EU RED I
EU RED II
PAR Projekt
CSTP Projekt
OECD projekt
Strategija razvoja poljoprivrede Brčko distrikta BiH
Strategija zastite okolisa u Brčko distriktu BiH
Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu 2009. -2013. godina
ZAPOSLENI
KONTAKT
LINKOVI
POSLOVI
USLUGE
VIJESTI
   Početak | Kontakt | Mapa 
ENG            BIH


     Početak  / PROJEKTI  / Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu 2009. -2013. godina

Naziv projekta: Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu 2008. -2013. godina

Uloga Agenore: Nosilac implementacije projekta

Opis projekta:

AGENORE d.o.o. dobio je tender za izradu Akcionog plana za implementaciju ranije izrađenog strateškog dokumenta razvoja poljoprivrede u Brčko distriktu BiH za period od 2009.-2013. godine. Stručni tim za izradu akcionog plana obuhvatio je stručnjake iz oblasti ratarstva, povrtlarstva, voćarstva, stočarstva, ruralnog razvoja te prehrambene industrije, kao i zakonskog i institucionalnog okvira za razvoj ove grane privrede. 

Cilj projekta:

Krajnji cilj projekta je izraditi petogodišnji Akcioni plan sa prijedlogom programa po sektorima i projekata za implementaciju Strategije za razvoj poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja, koji će biti osnova za planiranje aktivnosti usmjerenih na razvoj ove strateške grane privrede u Brčko distriktu BiH.

Aktivnosti projekta:
- analiza specifičnih ciljeva i mjera za sektor poljoprivrede;
- prikupljanje prijedloga projekata po različitim oblastima poljoprivrede;
- planiranje akcionog plana za implementaciju Strategije.

Rezultat projekta:

Izrađen dokument „Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu 2009. -2013. godina“, koji će biti osnova za dalje planiranje projekata i aktivnosti za implementaciju mjera i ciljeva iz Strategije.


     KRATKE VIJESTI

31.8.2009.
Agenore je partner na EU projektu za reformu javne uprave u BiH
Ugovor za “Izgradnju kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH”, koji finansira Evropska unija, dodijeljen je konzorciju koji vodi Eurecna, a čiji su članovi: „SIPU international” (Švedska), „Agenore” d.o.o. (Bosna i Hercegovina) i „Crescendo UK” (Ujedinjeno kraljevstvo).
Ovaj >>>

05.01.2009.
Završen nacrt Akcionog plana razvoja poljoprivrede u Brčko distriktu
Nakon realizovanog procesa konsultacija sa lokalnim akterima sektora poljoprivrede, kroz održane radionice i direktne intervjue, izrađen je nacrt dokumenta Akcionog plana za razvoj sektora poljoprivrede u Brčko distriktu BiH. Ovaj dokument predstavlja operativni plan za implementaciju izrađene Strat >>>
Oktobar 2008.
Izrada Akcionog plana za razvoj poljoprivrede u Brčko distriktu BiH
Nakon izrade nacrta Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu BiH za period 2008.-2013. godine, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Brčko distrikta je pokrenulo aktivnosti na izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije. Putem ten >>>
10.07.2008.
Izrađena Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Agenore d.o.o. je, kao član konzorcija sa Ekonomskim fakultetom u Tuzli i Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, učestvovao u izradi Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009.-2013. godine. Projekt je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopriv >>>
Maj 2008.
Prezentacija analize stanja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Konzorciju koji čine Agenore doo Brčko, Ekonomski fakultet Tuzla i Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona dodijelilo posao izrade Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za razdoblje 2009.-2013. godine. Nak >>>
    
  Copyright © 2005 - 2012 AGENORE d.o.o. - Last update: 9.4.2012.