O NAMA
OBLASTI RADA
PROJEKTI
EU RED I
EU RED II
PAR Projekt
CSTP Projekt
OECD projekt
Strategija razvoja poljoprivrede Brčko distrikta BiH
Strategija zastite okolisa u Brčko distriktu BiH
Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu 2009. -2013. godina
ZAPOSLENI
KONTAKT
LINKOVI
POSLOVI
USLUGE
VIJESTI
   Početak | Kontakt | Mapa 
ENG            BIH


     Početak  / PROJEKTI  / Strategija zastite okolisa u Brčko distriktu BiH

Naziv projekta: Izrada Strategije zaštite okoliša u Brčko distrikta BiH za period 2008.-2018. godina

 

Uloga Agenore: Nosilac konzorcija za implementaciju projekta

Period implementacije: septembar 2007.-decembar 2007.

 

 

Opis projekta:

Agenore d.o.o. u konzorciju sa Centrom za ekologiju i energiju iz Tuzle je angažovan za implementaciju aktivnosti izrade desetogodišnje Strategije zaštite životne sredine u Brčko distriktu za period 2008.-2018. godine. Izradu Strategije je finansirala Vlada Brčko distrikta BiH.

 

Cilj projekta:

Cilj projekta je bio da se definišu strateški pravci zaštite okoliša u oblasti prirode, kvaliteta zraka i tretmana otpada te da se predloži plan prioritetnih akcija za unaprijeđenje stanja okoliša u Distriktu. Za izradu Strategije, angažovani su priznati stručnjaci iz različitih oblasti zaštite okoliša koji su, zajedno sa formiranom radnom grupom ključnih lokalnih aktera, radili na definisanju ciljeva, prioriteta i mjera za zaštitu životne sredine u Brčko distriktu BiH.  Da bi dokument sadržavao kvalitet odraza stvarnih potreba zajednice i uključio mišljenja građana, nevladinim organizacijama i mjesnim zajednicama je omogućeno da se aktivno uključe u proces izrade Strategije i predlože prioritetne akcije u oblasti zaštite okoliša.

 

Aktivnosti projekta:

1.       Izrada pregleda sadašnjeg stanja okoliša Brčko Distrikta BiH

2.       Izrada ciljeva i prioriteta Strategije zaštite okoliša po segmentima

3.       Izrada paketa mjera Strategije po segmentima

4.       Izrada akcionog plana Strategije po segmentima.

 

 

Rezultati projekta:

Izrađen dokument Strategije zaštite životne sredine u Brčko distrikta BiH za period 2008.-2018. godina, koja predstavlja okvir za buduća djelovanja i finansiranja u ovoj oblasti te pravce usklađivanja sa evropskim propisima i međunarodnim konvencijama za oblast okoliša.

 

 


     KRATKE VIJESTI

31.8.2009.
Agenore je partner na EU projektu za reformu javne uprave u BiH
Ugovor za “Izgradnju kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH”, koji finansira Evropska unija, dodijeljen je konzorciju koji vodi Eurecna, a čiji su članovi: „SIPU international” (Švedska), „Agenore” d.o.o. (Bosna i Hercegovina) i „Crescendo UK” (Ujedinjeno kraljevstvo).
Ovaj >>>

05.01.2009.
Završen nacrt Akcionog plana razvoja poljoprivrede u Brčko distriktu
Nakon realizovanog procesa konsultacija sa lokalnim akterima sektora poljoprivrede, kroz održane radionice i direktne intervjue, izrađen je nacrt dokumenta Akcionog plana za razvoj sektora poljoprivrede u Brčko distriktu BiH. Ovaj dokument predstavlja operativni plan za implementaciju izrađene Strat >>>
Oktobar 2008.
Izrada Akcionog plana za razvoj poljoprivrede u Brčko distriktu BiH
Nakon izrade nacrta Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu BiH za period 2008.-2013. godine, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Brčko distrikta je pokrenulo aktivnosti na izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije. Putem ten >>>
10.07.2008.
Izrađena Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Agenore d.o.o. je, kao član konzorcija sa Ekonomskim fakultetom u Tuzli i Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, učestvovao u izradi Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009.-2013. godine. Projekt je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopriv >>>
Maj 2008.
Prezentacija analize stanja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Konzorciju koji čine Agenore doo Brčko, Ekonomski fakultet Tuzla i Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona dodijelilo posao izrade Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za razdoblje 2009.-2013. godine. Nak >>>
    
  Copyright © 2005 - 2012 AGENORE d.o.o. - Last update: 9.4.2012.