O NAMA
OBLASTI RADA
PROJEKTI
EU RED I
EU RED II
PAR Projekt
CSTP Projekt
OECD projekt
Strategija razvoja poljoprivrede Brčko distrikta BiH
Strategija zastite okolisa u Brčko distriktu BiH
Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu 2009. -2013. godina
ZAPOSLENI
KONTAKT
LINKOVI
POSLOVI
USLUGE
VIJESTI
   Početak | Kontakt | Mapa 
ENG            BIH


     Početak  / PROJEKTI  / PAR Projekt

Naziv projekta: Strategija reforme javne uprave

Uloga Agenore-a: Agenore konsultant angažovan na poziciji eksperta za oblast upravljanja ljudskim potencijalima

Opis projekta:

Ured koordinatora za reformu javne uprave  kao ključno tijelo u  procesu reforme osnovan je u oktobru 2004. kao dio Ureda Predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine s ciljem koordinacije aktivnosti reforme javne uprave u okviru Vijeća ministara i vladama Federacije BiH i Republike Srpske, kao i Vladom Brčko Distrikta, u bliskoj saradnji sa Delegacijom Europske komisije u BiH.

Glavni zadatak u 2006. godini je da koordinira pripremu Strategije reforme javne uprave uz podršku EU Projekta tehničke asistencije, te potom, da nadgleda  i procjenjuje napredak reforme.

 Strategija je kreirana uz pomoć brojnih domaćih i stranih eksperata, počevši od preporuka iz sistemskih pregleda (2004.),  te uz saradnju i podršku predstavnika institucija vlada svih nivoa i Brčko Distrikta organizovanih u šest radnih podgrupa:

·         Upravljanje ljudskim potencijalima

·          Upravljanje informacionim tehnologijama

·          Izrada pravnih propisa/donošenje politika djelovanja

·          Javne finansije

·          Upravni postupci

·          Institucionalna komunikacija

 Procedura usvajanja bit će podržana rezultatima istraživanja mišljenja javnosti, jednako kao i radionicama i okruglim stolovima u kojima će učestvovati različite ciljne grupe civilnog društva;
Zajednica donatora namjerava da oformi ''Fond reforme javne uprave'' u cilju obezbjeđenja tehničke pomoći procesu reforme;

 Akcioni planovi koji slijede u budućnosti bit će izrađeni u oblastima u kojima Strategija i prvi Akcioni plan nude samo opšte smjernice (uključujući sadržaje koji se odnose na reformu i razvoj sektorskih kapaciteta).

Za više informacije, posjetite www.parco.gov.ba

 

 


     KRATKE VIJESTI

31.8.2009.
Agenore je partner na EU projektu za reformu javne uprave u BiH
Ugovor za “Izgradnju kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH”, koji finansira Evropska unija, dodijeljen je konzorciju koji vodi Eurecna, a čiji su članovi: „SIPU international” (Švedska), „Agenore” d.o.o. (Bosna i Hercegovina) i „Crescendo UK” (Ujedinjeno kraljevstvo).
Ovaj >>>

05.01.2009.
Završen nacrt Akcionog plana razvoja poljoprivrede u Brčko distriktu
Nakon realizovanog procesa konsultacija sa lokalnim akterima sektora poljoprivrede, kroz održane radionice i direktne intervjue, izrađen je nacrt dokumenta Akcionog plana za razvoj sektora poljoprivrede u Brčko distriktu BiH. Ovaj dokument predstavlja operativni plan za implementaciju izrađene Strat >>>
Oktobar 2008.
Izrada Akcionog plana za razvoj poljoprivrede u Brčko distriktu BiH
Nakon izrade nacrta Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu BiH za period 2008.-2013. godine, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Brčko distrikta je pokrenulo aktivnosti na izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije. Putem ten >>>
10.07.2008.
Izrađena Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Agenore d.o.o. je, kao član konzorcija sa Ekonomskim fakultetom u Tuzli i Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, učestvovao u izradi Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009.-2013. godine. Projekt je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopriv >>>
Maj 2008.
Prezentacija analize stanja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Konzorciju koji čine Agenore doo Brčko, Ekonomski fakultet Tuzla i Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona dodijelilo posao izrade Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za razdoblje 2009.-2013. godine. Nak >>>
    
  Copyright © 2005 - 2012 AGENORE d.o.o. - Last update: 9.4.2012.