O NAMA
OBLASTI RADA
PROJEKTI
EU RED I
EU RED II
PAR Projekt
CSTP Projekt
OECD projekt
Strategija razvoja poljoprivrede Brčko distrikta BiH
Strategija zastite okolisa u Brčko distriktu BiH
Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu 2009. -2013. godina
ZAPOSLENI
KONTAKT
LINKOVI
POSLOVI
USLUGE
VIJESTI
   Početak | Kontakt | Mapa 
ENG            BIH


     Početak  / PROJEKTI  / EU RED I

Naziv projekta: Podrška Evropske komisije regionalnom ekonomskom razvoju u BiH (EU RED)

Uloga Agenore: Agenore angažovan u razvoju MIS-menadžment informacionog sistema za regionalne razvojne agencije

Opis projekta

Projekt Europske unije za regionalni ekonomski razvoj (EU RED) uspostavljen je u martu 2003. godine, a završen u oktobru 2005. godine. Cilj ovog projekta, koji je finansira Europska unija (3,2 milion Eura) bio je unapređenje ekonomskog okruženja širom zemlje putem integrisanog regionalnog pristupa. Glavni cilj projekta je bio da kreira okvir za održivi ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini, koji je sličan sistemima regionalne podrške Europske unije kao što su strukturalni fondovi.

 

Specifični ciljevi

  • Doprinos stvaranju ekonomskih regija i okvira za regionalni razvoj u skladu sa principima Europske Unije;
  • Podrška u ekonomskoj regeneraciji, kreiranju zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala i infrastrukture u različitim regijama.

Komponente projekta su bile slijedeće:  

  • Izgradnja okvira za regionalni ekonomski razvoj
  • Uspostavljanje regionalnih razvojnih agencija
  • Finansiranje iz EU RED fonda bespovratnih sredstava
  • Pomoć u izradi regionalnih razvojnih strategija

Aktivnost koja se odnosi na angažman Agenore: Menadžment informacioni sistem za Mrežu regionalnih razvojnih agencija

Da bi se obezbijedila buduća interakcija između pet formiranih regionalnih razvojnih agencija, formirana je Mreža regionalnih razvojnih agencija, na neformalnim osnovama. Menadžment informacioni sistem (MIS) je razvijen, kako bi se povezale regionalne razvojne agencije u mrežu i mogućila „on-line“ razmjena informacija i baza podataka, kao i „on-line“ ažuriranje socioekonomskih aktivnosti u regijama. Takođe, MIS je unaprijedio proces donošenja odluka u regionalnim razvojnim agencijama.


     KRATKE VIJESTI

31.8.2009.
Agenore je partner na EU projektu za reformu javne uprave u BiH
Ugovor za “Izgradnju kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH”, koji finansira Evropska unija, dodijeljen je konzorciju koji vodi Eurecna, a čiji su članovi: „SIPU international” (Švedska), „Agenore” d.o.o. (Bosna i Hercegovina) i „Crescendo UK” (Ujedinjeno kraljevstvo).
Ovaj >>>

05.01.2009.
Završen nacrt Akcionog plana razvoja poljoprivrede u Brčko distriktu
Nakon realizovanog procesa konsultacija sa lokalnim akterima sektora poljoprivrede, kroz održane radionice i direktne intervjue, izrađen je nacrt dokumenta Akcionog plana za razvoj sektora poljoprivrede u Brčko distriktu BiH. Ovaj dokument predstavlja operativni plan za implementaciju izrađene Strat >>>
Oktobar 2008.
Izrada Akcionog plana za razvoj poljoprivrede u Brčko distriktu BiH
Nakon izrade nacrta Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu BiH za period 2008.-2013. godine, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Brčko distrikta je pokrenulo aktivnosti na izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije. Putem ten >>>
10.07.2008.
Izrađena Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Agenore d.o.o. je, kao član konzorcija sa Ekonomskim fakultetom u Tuzli i Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, učestvovao u izradi Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009.-2013. godine. Projekt je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopriv >>>
Maj 2008.
Prezentacija analize stanja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Konzorciju koji čine Agenore doo Brčko, Ekonomski fakultet Tuzla i Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona dodijelilo posao izrade Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za razdoblje 2009.-2013. godine. Nak >>>
    
  Copyright © 2005 - 2012 AGENORE d.o.o. - Last update: 9.4.2012.